تبلیغات
.✿✿.آسمان بلند آرزو.✿✿. - خستگی....

.✿✿.آسمان بلند آرزو.✿✿.

آسمانی به بلندای آرزو....

خسته ام...
خسته از تمام گریه های بی صدای دنیا...
  از تمام چیز هایی که اطرافم ار فرا گرفته اند...
   از تمام کسانی که با اینکه روبه رویشان ایستاده ام ، مرا نمیبینند....
    از تمام  حرف ناگفته که سنگینیشان روی قلبم بار سنگینیت...
     از تمام وازه هایی که بی صدا در ذهنم خاموش میشوند....
      از تمام بغض هایی که هنگام شکستنشان کسی صدایشان را نمیشنود....
       از انجام تمام کار هایی که باورشان ندارم...
        از تمام آرزو هایی که هیچ وقت به واقعیت نمیپینودند....
         از تمام تنــــــهــــــــــــایی ها....
وازه بزرگی است؛نمیدانم وقتی میگویم تنهایی برایت چه چیز هایی تداعی میشود.
  من با خودم تنهام،هیچ کس،هیچ چیز،هــــــــــیــــچ...
   روحم،جسمم،ذهنم،قلبم خسته است...
    گاهی اوقات دلم می خواهد فریاد بزنم:
خدایا بس است،کمی هم وقت استراحت بده...!!!

خیــره بـــِ مَـــردُم ...نِشـــــَســتـ اَم ...
تنهـــ ـــاے تنهـــــــا ...
نَـ کَسے حالَم رآ مے پُرسَــــد ...
نَــ کَسے هَوآ یَـــ ـم رآ دآرد ...
عـیب نَدآرد ... 
سآلـ ــهآسـت بــِـ ایــن زِنــدِگـے ـ عــآدت کـ ــرده اَم[ یکشنبه 6 اسفند 1391 ] [ 10:23 ب.ظ ] [ ♥سایه آفتاب ♥ ]

[ نظرات() ]